Teton County Fair in Jackson, Wyoming
Jackson, Wyoming